مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری (اجاره) پارکینگ 1400/12/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پیست اسکیت 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پیست اسکیت 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده املاک با کاربری های مسکونی 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره استخر و سونای شهرداری 1400/11/10 رجوع به آگهی
مزایده املاک با کاربری های مسکونی 1400/11/01 رجوع به آگهی
مزایده املاک با کاربری های مسکونی 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/08/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه خوار و بار فروشی 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری (اجاره) پارکینگ طبقاتی 1400/08/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک ـ کاربری: مسکونی ـ تجاری 1400/08/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه خوار و بار فروشی 1400/08/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری (اجاره) پارکینگ طبقاتی 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه خوار و بار فروشی 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه خوار و بار فروشی 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/07/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری (اجاره) پارکینگ طبقاتی 1400/07/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه خوار و بار فروشی 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه خوار و بار فروشی به مدت 2 سال شمسی 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ 1400/06/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22