مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش املاک-مساحت 84/92 و کاربری آپارتمان-تجاری-مساحت 64/38 و کاربری آپارتمان تجاری 1398/08/19 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری مسکونی 1398/08/11 رجوع به آگهی
مزایده املاک :به مساحت 84/92 آپارتمان -خدماتی -مساحت 64/38 آپارتمان-خدماتی -مساحت 17/27 تجاری و ...... 1398/08/11 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری مسکونی 1398/08/04 رجوع به آگهی
مزایده املاک :به مساحت 84/92 آپارتمان -خدماتی -مساحت 64/38 آپارتمان-خدماتی -مساحت 17/27 تجاری و ...... 1398/08/04 رجوع به آگهی
مزایده 5 قطعه املاک با کاربری باغات و مسکونی 1398/07/21 رجوع به آگهی
فروش املاک 1398/07/18 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری مسکونی 1398/07/18 رجوع به آگهی
مزایده 5 قطعه املاک با کاربری باغات و مسکونی 1398/07/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27