کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8245786 مزایده فروش زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 265 استان آذربایجان شرقی 1403/05/01 1403/05/09
8245785 مزایده فروش زمین کاربری مال : تجاری مساحت عرصه مال : 39.55 استان آذربایجان شرقی 1403/05/01 1403/05/09
8245753 مزایده فروش تعدادی از املاک استان آذربایجان شرقی 1403/05/01 1403/05/09
8245749 مزایده زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 202 استان آذربایجان شرقی 1403/05/01 1403/05/09
8245746 مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری بناب کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/05/01 1403/05/09
8245741 مزایده زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 188.12 استان آذربایجان شرقی 1403/05/01 1403/05/09
8245740 مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری بناب کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/05/01 1403/05/09
8245738 مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری بناب استان آذربایجان شرقی 1403/05/01 1403/05/09
8241971 مزایده فروش ضایعات چوب حاصل از هرس درختان پارکها و سطح شهر استان آذربایجان شرقی 1403/04/31 1403/05/01
8225305 مزایده فروش ضایعات چوب - ضایعات چوب حاصل از هرس درختان استان آذربایجان شرقی 1403/04/24 1403/05/01
8223586 مزایده فروش ضایعات چوب حاصل از هرس درختان پارکها و سطح شهر استان آذربایجان شرقی 1403/04/24 1403/05/01
8161859 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات فرسوده شهرداری بناب استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 1403/04/18
8161856 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات فرسوده شهرداری بناب - یک جفت زنجیر چرخ لودر استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 1403/04/18
8161855 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات فرسوده شهرداری بناب - اتاق دستگاه جدولشوی مکانیزه با تجهیزات استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 1403/04/18
8161854 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات فرسوده شهرداری بناب - اتاق مسقف حمل گوشت استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 1403/04/18
8161853 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات فرسوده شهرداری بناب - کامیون زباله کش ایویکو مدل 1387 استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 1403/04/18
8161851 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات فرسوده شهرداری بناب - اتاق دستگاه مکانیزه حمل زباله خاوری 6 تنی شرکت مبارز اصفهان استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 1403/04/18
8161847 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات فرسوده شهرداری بناب - اتاق کمپرسی با جک بالابر استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 1403/04/18
8161846 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات فرسوده شهرداری بناب استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 1403/04/18
8161842 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات فرسوده شهرداری بناب - اتاق دستگاه مکانیزه ایسوزو 10 تنی استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 1403/04/18
صفحه 1 از 29