مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1398/12/24 1398/12/28
گهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1398/12/22 رجوع به آگهی
نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1398/12/22 1398/12/28
نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1398/12/03 رجوع به آگهی
نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1398/12/03 1398/12/05
نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1398/12/01 1398/12/05
اجاره نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تعداد 53 عدد تابلوی تبلیغاتی موجود درمحورهای مواصلاتی 1398/11/30 1398/12/05
اجازه نصب بنر، بهره برداری و نگهداری ازتعداد 53 عدد تابلوی تبلیغاتی در محورهای مواصلاتی استان 1398/11/29 رجوع به آگهی
اجاره نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تعداد 53 عدد تابلوی تبلیغاتی موجود درمحورهای مواصلاتی 1398/11/29 1398/12/05
نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1398/11/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5