کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8261833 مزایده واگذاری 8 ردیف غرفه و سالن ورزشی - واگذاری کارواش - واگذاری باسکول و .. استان همدان 1403/05/02 1403/05/06
8258705 مزایده واگذاری 8 ردیف غرفه و سالن ورزشی - واگذاری کارواش استان همدان 1403/05/01 1403/05/06
8246416 مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاطی استان همدان 1403/05/01 1403/05/03
8243587 مزایده واگذاری کارواش ( جنب تعویض روغنی ) استان همدان 1403/04/31 1403/05/06
8243563 مزایده واگذاری باسکول داخل پایانه کالای همدان استان همدان 1403/04/31 1403/05/06
8240847 مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاطی موجود استان همدان 1403/04/31 1403/05/03
8240683 مزایده واگذاری سالن ورزشی ( ساختمان شهید تحریری ) استان همدان 1403/04/31 1403/05/06
8240038 مزایده واگذاری سوپری و ... ( پایانه کالا ) استان همدان 1403/04/31 1403/05/06
8240026 مزایده واگذاری سوله داخل پایانه بار ( جهت کاربری حمل و نقلی ) استان همدان 1403/04/31 1403/05/06
8239736 مزایده واگذاری غرفه شماره 42 ( غرف حمل و نقلی داخل پایانه کالا ) استان همدان 1403/04/31 1403/05/06
8239734 مزایده واگذاری غرفه شماره 25 ( غرف حمل و نقلی داخل پایانه کالا ) استان همدان 1403/04/31 1403/05/06
8237663 مزایده واگذاری غرفه شماره 46( غرف حمل و نقلی داخل پایانه کالا ) استان همدان 1403/04/30 1403/05/06
8233725 مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاطی موجود در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان - ضایعات آهن درجه 1 ( در و پنجره و میلگرد تاسایز 14 میلی متر ) استان همدان 1403/04/30 1403/05/03
8095887 مزایده - واگذاری غرفه شماره 25 - 42- 46- (حمل و نقلی داخل پایانه بار همدان) / واگذاری سوله داخل پایانه بار با کاربری حمل و نقلی / واگذاری سوپری / واگذاری باسکول داخل پایانه کالا / سالن ورزشی / کارواش... استان همدان 1403/03/23 1403/03/24
8094384 مزایده 12 دستگاه از خودروهای سبک و نیمه سنگین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان استان همدان 1403/03/23 1403/03/24
8094362 مزایده فروش اوراقی و غیر قابل شماره گذاری 5 دستگاه از خوردوهای سبک و نیمه سنگین - 5 دستگاه از خودروهای سبک و نیمه سنگین مطابق شرایط خصوصی پیوست استان همدان 1403/03/23 1403/03/24
8091104 مزایده واگذاری سوله داخل پایانه بار ( جهت کاربری حمل و نقلی ) استان همدان 1403/03/22 1403/03/24
8090709 مزایده - واگذاری غرفه شماره 25 - 42- 46- (حمل و نقلی داخل پایانه بار همدان) / واگذاری سوله داخل پایانه بار با کاربری حمل و نقلی / واگذاری سوپری / واگذاری باسکول داخل پایانه کالا / سالن ورزشی / کارواش... استان همدان 1403/03/22 1403/03/10
8089980 مزایده واگذاری کارواش ( جنب تعویض روغنی ) استان همدان 1403/03/22 1403/03/24
8089457 مزایده واگذاری باسکول داخل پایانه کالای همدان استان همدان 1403/03/22 1403/03/24
صفحه 1 از 7