مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سرقفلی تعداد 14 باب جای غرفه 1399/07/08 رجوع به آگهی
واگذاری سرقفلی تعداد 14 باب جای غرفه 1399/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل پارکینگ عمومی 1399/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری سرقفلی تعداد 36 باب جای غرفه 1399/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری سرقفلی تعداد 36 باب جای غرفه 1399/04/25 رجوع به آگهی
فروش یک واحد خدماتی و یک واحد سرقفلی مغازه 1399/04/25 رجوع به آگهی
اجاره محل پارکینگ عمومی شهرداری 1399/04/12 رجوع به آگهی
اجاره محل پارکینگ عمومی شهرداری 1399/04/07 رجوع به آگهی
فروش یک واحد خدماتی و یک واحد سرقفلی مغازه 1399/03/24 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره شهربازی شامل آمفی تاتر روباز، بوفه و محل ایجاد شهربازی بدون سایر تجهیزات بازی 1399/03/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15