کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8191637 مزایده واگذاری اجاره محل پارکینگ عمومی استان آذربایجان شرقی 1403/04/17 1403/04/27
8161284 مزایده اجاره محل پارکینگ عمومی شهرداری سراب واقع در کوچه لاله پشت بانک مسکن استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 1403/04/17
8161061 مزایده اجاره محل پارکینگ عمومی استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 1403/04/27
8159319 مزایده اجاره کشتارگاه دام شهرداری سراب به همراه اجاره ماشین یخچال دار با راننده استان آذربایجان شرقی 1403/04/09 1403/04/16
8157459 مزایده اجاره کشتارگاه دام شهردای - اجاره ماشین یخچال دار به همراه راننده استان آذربایجان شرقی 1403/04/09 1403/04/27
8155689 مزایده اجاره کشتارگاه دام شهرداری سراب به همراه اجاره ماشین یخچال دار با راننده استان آذربایجان شرقی 1403/04/09 1403/04/16
8094837 مزایده لودر HL1158 / لودر HEPG استان آذربایجان شرقی 1403/03/23 رجوع به آگهی
8072553 مزایده اجاره محل پارکینگ عمومی استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 رجوع به آگهی
8063134 مزایده واگذاری تعداد دو دستگاه لودر HL115A و HEPG استان آذربایجان شرقی 1403/03/16 رجوع به آگهی
8061660 مزایده فروش دو دستگاه لودر HEPG استان آذربایجان شرقی 1403/03/16 1403/03/24
8061659 مزایده فروش دو دستگاه لودر استان آذربایجان شرقی 1403/03/16 1403/03/24
8053115 مزایده اجاره ماشین آلات سالانه استان آذربایجان شرقی 1403/03/12 رجوع به آگهی
8050818 مزایده اجاره محل پارکینگ عمومی شهرداری استان آذربایجان شرقی 1403/03/12 رجوع به آگهی
8050112 مزایده شش دستگاه ماشین آلات خدمات شهری شهرداری سراب استان آذربایجان شرقی 1403/03/12 1403/03/20
8050076 مزایده اجاره محل پارکینگ عمومی شهرداری سراب واقع در کوچه لاله پشت بانک مسکن استان آذربایجان شرقی 1403/03/12 1403/03/20
7988934 مزایده تعداد 7 جای غرفه استان آذربایجان شرقی 1403/02/30 رجوع به آگهی
7976940 مزایده واگذاری اجاره ده باب مغازه تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 رجوع به آگهی
7976917 مزایده واگذاری به اجاره محل شهربازی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 رجوع به آگهی
7950099 مزایده حفظ ، نگهداری و نگهبانی بوستان الغدیر و دکه موجود را به مدت 12 ماه استان آذربایجان شرقی 1403/02/20 1403/02/27
7950094 مزایده اجاره محل شهربازی پارک های دانش و مفاخر استان آذربایجان شرقی 1403/02/20 1403/02/27
صفحه 1 از 17