مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مرکز خدماتی رفاهی خانه معلم با کلیه وسایل و تجهیزات موجود 1399/04/24 1399/05/04
واگذاری مجتمع خدماتی رفاهی استخر سرپوشیده 1399/04/19 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه تجاری 1399/04/19 رجوع به آگهی
مزایده مغازه تجاری به مساحت 14 مترمربع 1399/04/17 رجوع به آگهی
- مزایده مجتمع خدماتی رفاهی استخر سرپوشیده 1399/04/16 رجوع به آگهی
واگذاری رستوران با ظرفیت 300 نفر بصورت اجاره 1399/04/09 رجوع به آگهی
خانه معلم با کلیه وسایل 1399/04/08 رجوع به آگهی
مجتمع استخر با کاربری خدماتی, رفاهی 1399/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری مجتمع خدماتی رفاهی استخر سرپوشیده 1399/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه تجاری 14 مترمربع 1399/04/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3