کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8173441 مزایده اجاره تعدادی از رقبات موقوفات: 10 عنوان شامل: ششدانگ یک واحد آپارتمان - ششدانگ ده واحد آپارتمان - ششدانگ یک باب آشپزخانه و.. استان یزد 1403/04/12 1403/04/28
8037035 مزایده واگذاری اجاره تعدادی از رقبات موقوفات شامل 29 مورد مغازه- آپارتمان - آب انبار- ساختمان دامداری - سالن- قطعه زمین محصور- سوله - حمام- منزل مسکونی- پارکینگ - خانه باغ استان یزد 1403/03/08 1403/03/22
7909794 مزایده واگذاری تعدادی از رقبات موقوفات در 15 ردیف - ششدانگ یک باب مغازه - ششدانگ یک قطعه زمین - ششدانگ یک باب منزل مسکونی - ششدانگ یک باب حمام - ششدانگ یک باب سوله و.. استان یزد 1403/02/11 1403/02/25
7881587 مزایده واگذاری اجاره ششدانگ یک باب زائر سرا استان یزد 1403/02/04 1403/02/17
7876047 مزایده ششدانگ یک باب ساختمان دامداری استان یزد 1403/02/03 1403/02/17
7871527 مزایده واگذاری اجاره تعدادی از رقبات موقوفات در 26 ردیف تعدادی قطعه زمین . مغازه - یک باب سوله استان یزد 1403/02/02 1403/02/17
7672200 مزایده واگذاری اجاره 18 ردیف تعدادی از رقبات موقوفات استان یزد 1402/11/26 رجوع به آگهی
7526645 مزایده واگذاری تعدادی از رقبات استان یزد 1402/10/19 1402/11/03
7426661 مزایده واگذاری تعدادی از رقبات موقوفات در 17 ردیف استان یزد 1402/09/20 1402/10/03
7275328 مزایده واگذاری اجاره تعدادی از رقبات موقوفات شامل 16 مورد استان یزد 1402/08/15 1402/08/30
7172030 مزایده واگذاری تعدادی از رقبات-منزل مسکونی-مغازه-یک قطعه زمین-یک درب باغ و.... استان یزد 1402/07/18 1402/08/02
7009343 مزایده اجاره تعدادی از رقبات موقوفات به اجاره شامل : ششدانگ دو باب مغازه - شش دانگ یک باب منزل مسکونی - ششدانگ یک قطعه زمین - ششدانگ دو واحد آپارتمان تجاری - ششدانگ یک باب مغازه نانوایی و ... استان یزد 1402/06/14 1402/06/28
6861751 مزایده واگذاری اجاره ششدانگ یک باب مغازه استان یزد 1402/05/10 1402/05/24
6847510 مزایده واگذاری اجاره تعدادی از رقبات موقوفات شامل 25 مورد استان یزد 1402/05/07 1402/05/24
6736057 مزایده 32 عنوان مزایده شامل واگذاری تعدادی از رقبات موقوفات به اجاره شامل : ششدانک یک باب ساختمان مخروبه - ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی - ششدانگ یک باب مغاره - ششدانگ یک درب باغ و ... استان یزد 1402/04/07 1402/04/21
6591969 مزایده واگذاری اجاره ششدانگ سه باب مغازه استان یزد 1402/03/06 1402/03/23
6585412 مزایده دو عنوان مناقصه :اجاره ششدانگ یک باب ساختمان-ششدانگ یک باب منزل مسکونی استان یزد 1402/03/04 1402/03/18
6559604 مزایده 21 عنوان مزایده اجاره شامل :ششدانگ یک باب آشپزخانه - یک باب سوله- سه یاب مغازه- یک باب پایگاه شبانه روزی الکترونیکی - دوباب مغازه- یک قطعه زمین - یک باب منزل مسکونی - یک باب باشگاه- یک باب زیرز... استان یزد 1402/02/28 1402/03/09
6475716 مزایده اجاره تعدادی از رقبات استان یزد 1402/02/05 1402/02/19
6026044 مزایده اجاره املاک کاربری مغازه-کارگاه- مسکونی- زمین مزورعی- اداری استان یزد 1401/09/17 1401/09/21
صفحه 1 از 7