کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8008976 مزایده فروش املاک و مستغلات استان تهران 1403/03/01 رجوع به آگهی
7950979 مزایده فروش املاک و مستغلات با کاربری های واحد تجاری - آموزشی - جهانگردی - فرهنگی - مسکونی - ورزشی استان تهران 1403/02/20 1403/03/02
7944690 مزایده املاک و اراضی خود در 48 ردیف کاربری های واحد تجاری / جهانگردی / فرهنگی / مسکونی / آموزشی/ تفریحی و گردشگری استان تهران 1403/02/19 1403/03/02
7673891 مزایده املاک و اراضی خود در 55 ردیف کاربری های واحد تجاری - تجاری - آموزشی - جهانگردی / فرهنگی / مسکونی / درمانی / تفریحی و گردشگری استان تهران 1402/11/28 رجوع به آگهی
7670856 مزایده واگذاری تعدادی از قطعات با کاربری های مختلف به روش نقد و اقساط کاربری تجاری / اداری / ورزشی / آموزشی / درمانی/ مسکونی استان تهران 1402/11/26 رجوع به آگهی
7499296 مزایده تعدادی از قطعات با کاربری های تجاری- ورزشی- آموزشی- جهانگردی- درمانی- فرهنگی استان تهران 1402/10/13 1402/10/26
7496516 مزایده 4 عنوان زمین تجاری - 5 عنوان زمین ورزشی - 8 عنوان مغازه تجاری - 5 عنوان زمین آموزشی و.. استان تهران 1402/10/12 رجوع به آگهی
7495393 مزایده واگذاری تعدادی از قطعات با کاربری های مختلف: تجاری- ورزشی- آموزشی- جهانگردی- درمانی- فرهنگی استان تهران 1402/10/12 1402/10/26
7379215 مزایده فروش یک قطعه با کاربری تفریحی – اقامتی استان تهران 1402/09/07 1402/09/15
7374657 مزایده یک قطعه کاربری تفریحی اقامتی مساحت 116479/5 مترمربع استان تهران 1402/09/06 1402/09/15
7225236 مزایده فروش املاک و مستغلات یک واحد تجاری و تعدادی از قطعات با کاربری های تجاری - مسکونی باغبانی - فرهنگی - درمانی - آموزشی - جهانگردی استان تهران 1402/08/02 1402/08/15
7220725 مزایده فروش املاک و مستغلات یک واحد تجاری و تعدادی از قطعات با کاربری های تجاری - مسکونی باغبانی - فرهنگی - درمانی - آموزشی - جهانگردی استان تهران 1402/08/01 1402/08/15
6884716 مزایده فروش واحدهای تجاری شامل 11 مورد استان تهران 1402/05/17 1402/05/30
6878342 مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری در 11 ردیف با کاربری های تجاری استان تهران 1402/05/16 رجوع به آگهی
6872586 مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری در 11 ردیف با کاربری های تجاری استان تهران 1402/05/15 رجوع به آگهی
6776030 مزایده فروش میلگردهای حاصل از تخریب دیوارهای بتنی(ضایعات فلزی) استان تهران 1402/04/18 1402/04/21
6708483 مزایده جداسازی میلگردهای حاصل از تخریب دیوارهای بتنی(ضایعات فلزی) واقع در فاز 9 شهر جدید پردیس استان تهران 1402/04/03 1402/04/07
6279338 مزایده روش تعدادی از قطعات با کاربری های مختلف - با کاربری های آپارتمان مسکونی - مسکونی - آموزشی - تجاری - فرهنگی - تحقیقات و کشاورزی - مسکونی آپارتمانی به انضمام اعیانی - درمانی استان تهران 1401/11/25 رجوع به آگهی
6279158 مزایده واگذاری یک واحد مسکونی به مساحت 86٫7 متر مربع استان تهران 1401/11/25 رجوع به آگهی
6274583 مزایده فروش تعدادی از قطعات با کاربری های مختلف استان تهران 1401/11/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9