مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/01/14 1401/01/16
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/12/26 1401/01/16
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/12/25 1401/01/16
مزایده اجاره املاک - منافع یک باب سوله 1400/12/14 1400/12/18
مزایده واگذاری منافع یک باب سوله 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات شرکت با کاربری های فرهنگی (سینما) - ورزشی - درمانی - آموزشی - تفریحی / گردشگری 1400/11/18 1400/12/01
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/11/16 1400/12/01
مزایده 48 مترمربع از فضای داخل یک باب سوله احداثی به مساحت کل 120 مترمربع 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/11/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره منافع یک باب سوله 1400/10/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید- 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/10/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات مسکونی ویلایی - مشاعی - مسکونی ( باغ - ویلا) - مسکونی - ویلایی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات مسکونی ویلایی - مشاعی - مسکونی ( باغ - ویلا) - مسکونی - ویلایی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/08/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات شرکت (کاربری های انباری ـ کاربری های پارکینگ ) 1400/08/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7