مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حق بهره برداری از سالن ها و مجموعه های ورزشی 1399/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری 4 دانگ و 701/2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان با کاربری مسکونی در زمینی به مترا... 1399/05/28 رجوع به آگهی
حق بهره برداری از سالن های ورزشی 1399/02/18 1399/02/28
حق بهره برداری از سالن های ورزشی در شهرستانهای استان بصورت اجاره سالیانه 1398/12/14 1398/12/15
حق بهره برداری از سالنهای ورزشی در شهرستانها 1398/12/14 1398/12/15
واگذاری حق بهره برداری از سالن های ورزشی و زمین های چمن 1398/11/20 رجوع به آگهی
حق بهره برداری از سالن های ورزشی 1398/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از پارکینگ عمومی 1398/07/25 1398/07/30
واگذاری حق بهره برداری از سالن های ورزشی سرپوشیده بصورت اجاره سالیانه 1398/05/26 1398/05/27
بهره برداری از سالنهای ورزشی 1398/05/03 1398/05/12
صفحه 1 از 3