مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 51 فقره از املاک مازاد 1398/08/12 1398/08/25
فروش تعداد 51 فقره از املاک مازاد 1398/08/09 1398/08/25
فروش تعداد 52 فقره از املاک مازاد خود بصورت نقدی و نقد و اقساط :کاربری زراعی و پلاک ثبتی 152/322 و م... 1398/06/23 1398/07/02
فروش تعداد 52 فقره از املاک مازاد خود 1398/06/17 1398/07/02
واگذاری تعداد 60 فقره از املاک خود بصورت نقدی و نقد و اقساط 1398/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 41 فقره از املاک مازاد خود را به صورت نقدی و نقد و اقساط 1398/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 31 فقره از املاک مازاد خود را به صورت نقدی و نقد و اقساط 1398/02/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد 39 فقره از املاک مازاد 1397/12/15 1397/12/25
فروش تعداد 39 فقره از املاک مازاد 1397/12/09 1397/12/25
واگذاری 33 فقره از املاک مازاد 1397/11/17 1397/11/27
صفحه 1 از 2