مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش محصولات منطبق، نامنطبق و ضایعات پلیمری و وکس 1398/09/04 رجوع به آگهی
فروش ضایعات پلیمری و کس شرکت 1398/07/30 1398/08/05
فروش ضایعات پلیمری و وکس 1398/06/26 1398/06/28
فروش محصولات پلیمری منطبق و نامنطبق, ضایعات و وکس 1398/05/30 رجوع به آگهی
فروش پودرهای پلی اتیلن (گریدهای مختلف)، محصولات تامنطبق ضایعاتی و وکس آن مجتمع 1398/05/06 1398/05/07
فروش پودرهای پلی اتیلن (گریدهای مختلف) محصولات نامنطبق ضایعاتی و وکس آن مجتمع 1398/04/15 1398/04/16
فروش پودرهای پلی اتیلن، محصولات نامنطبق ضایعاتی و وکس 1398/04/15 1398/04/16
فروش پودرهای پلی اتیلن (گریدهای مختلف) 1398/03/25 1398/03/27
فروش محصولات نامنطبق ضایعاتی پلیمری 1398/03/04 رجوع به آگهی
فروش محصولات نامنطبق ضایعاتی پلیمری شرکت 1398/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3