مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از مجموعه رفاهی اقامتی 1398/10/09 1398/10/10
بهره برداری از مجموعه رفاهی اقامتی 1398/10/02 1398/10/10
واگذاری جهت بهره برداری استخر 1398/05/12 1398/05/22
واگذاری جهت بهره برداری از اماکن 1398/02/30 1398/03/04
بهره برداری از اماکن 1398/02/28 1398/03/04
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی 1397/10/18 1397/10/22
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی 1397/10/16 1397/10/22
واگذاری بهره برداری از مجموعه استخر و سونا 1397/03/05 1397/03/12
واگذاری بهره برداری از مجموعه استخر و سونای ولایت موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار 1397/03/02 1397/03/12
واگذاری بهره برداری از کارواش 1396/10/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2