مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی 1400/11/23 1400/12/03
مزایده فروش آهن آلات به مقدار تقریبی 40 تن 1400/11/19 1400/12/03
مزایده فروش ضایعات فلزات و کانکس 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد مسکونی - یک واحد تجاری 1400/10/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد تجاری ط چهارم متراژ ۲۳/۱۰ مترمربع- 1400/03/23 1400/04/05
مزایده فروش املاک 1400/03/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/03/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/02/29 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین پلاک ثبتی 363/579 قطعه 630 - متراژ مربع 1920 1400/01/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه بچینگ لیپهر نیم مترمکعبی بدون سیلو 1400/01/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه بچینگ لیپهر نیم مترمکعبی بدون سیلو 1400/01/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش - یک واحد مسکونی طبقه دهم - متراژ 110/36 متر مربع - یک واحد تجاری طبقه چهارم شماره 437 S - متراژ23.10 متر مربع 1399/12/18 1399/12/25
مزایده فروش - یک واحد مسکونی طبقه دهم - متراژ 110/36 متر مربع - یک واحد تجاری طبقه چهارم شماره 437 S - متراژ23.10 متر مربع 1399/12/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی 1399/11/16 1399/11/28
مزایده آهن آلات ضایعاتی 1399/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه بچینگ لیپهر نیم متر مکعبی 1399/11/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه بچینگ لیپهر نیم مترمکعبی بدون سیلو 1399/11/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت تقریبی متراژ ۳۱۶/۱۵ 1399/10/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6