کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8107752 مزایده فروش زمین کاربری : مسکونی مساحت عرصه : 131/01 استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/27 1403/04/04
8107717 مزایده فروش 5 قطعه از املاک شهرداری نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/27 1403/04/04
8107716 مزایده فروش 5 قطعه از املاک شهرداری-زمین تجاری مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/27 1403/04/04
8107714 مزایده فروش 5 قطعه از املاک شهرداری نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/27 1403/04/04
8107710 مزایده فروش 5 قطعه از املاک شهرداری نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/27 1403/04/04
8104538 مزایده فروش زمین استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/04
8068476 مزایده فروش 5 قطعه زمین استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/17 1403/03/16
7980662 مزایده فروش 10 باب و اجاره 16 واحد تجاری از املاک سازمان بصوت نقد و اقساط استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/27 1403/03/06
7965155 مزایده فروش 7 قطعه زمین از املاک شهرداری : ساختمان کاربری مال : مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/24 1403/02/31
7965152 مزایده فروش 7 قطعه زمین از املاک شهرداری/کاربری مال : تجاری مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/24 1403/02/31
7965149 مزایده فروش 7 قطعه زمین از املاک شهرداری/کاربری مال : تجاری مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/24 1403/02/31
7965143 مزایده فروش 7 قطعه زمین از املاک شهرداری : زمین کاربری مال : تجاری مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/24 1403/02/31
7965014 مزایده فروش 7 قطعه زمین از املاک شهرداری استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/24 1403/02/31
7965012 مزایده فروش 7 قطعه زمین از املاک شهرداری استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/24 1403/02/31
7965007 مزایده فروش 7 قطعه زمین از املاک شهرداری استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/24 1403/02/31
7896031 مزایده فروش تعداد 7 قطعه زمین استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/09 1403/02/31
7760684 مزایده زمین و مستحدثات استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/17 رجوع به آگهی
7728674 مزایده فروش برج دوقلوی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/09 1403/01/16
7723020 مزایده غلطک آهنی - گریدر کوماتسو - کامیون کمپرسی لیلاند - بلدوزر هپکو استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/08 رجوع به آگهی
7694959 مزایده اجاره غرفه استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15