کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6617351 مزایده فروش 10 قطعه زمین از املاک شهرداری استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/11 1402/04/03
6616763 مزایده واگذاری مغازه استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/11 1402/04/07
6586052 مزایده زمین با کاربری : تجاری مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/04 رجوع به آگهی
6583398 مزایده تعداد 5 قطعه زمین استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/03 رجوع به آگهی
6552250 مزایده فروش 5 قطعه زمین استان چهارمحال و بختیاری 1402/02/25 1402/03/16
6551485 مزایده اجاره یک باب مغازه استان چهارمحال و بختیاری 1402/02/25 1402/02/30
6517246 مزایده اجاره 3 مورد از املاک استان چهارمحال و بختیاری 1402/02/17 رجوع به آگهی
6509392 مزایده اجاره مغازه استان چهارمحال و بختیاری 1402/02/14 1402/02/30
6450247 مزایده اجاره 6 مورد از املاک شهرداری استان چهارمحال و بختیاری 1402/01/27 رجوع به آگهی
6425148 مزایده استقرار دستگاه تکثیر استان چهارمحال و بختیاری 1402/01/20 رجوع به آگهی
6346325 مزایده زمین با کاربری : تجاری مسکونی - زمین با کاربری : مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1401/12/09 رجوع به آگهی
6345374 مزایده فروش 8 قطعه زمین استان چهارمحال و بختیاری 1401/12/09 1401/12/18
6314599 مزایده فروش تعداد8 قطعه زمین از املاک کاربری مسکونی-تجاری استان چهارمحال و بختیاری 1401/12/02 1401/12/18
6281021 مزایده فروش املاک استان چهارمحال و بختیاری 1401/11/25 1401/11/30
6224143 مزایده فروش ملک استان چهارمحال و بختیاری 1401/11/09 1401/11/13
6155867 مزایده فروش 20 قطعه زمین از املاک به صورت نقد و اقساط تا پایان سال جاری استان چهارمحال و بختیاری 1401/10/27 1401/11/01
6129125 مزایده زمین ها با کاربری تجاری مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1401/10/19 رجوع به آگهی
6127784 مزایده فروش تعداد 20 قطعه زمین از املاک با کاربری تجاری مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1401/10/19 1401/11/01
6124142 مزایده اجاره مرکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سبک و نیمه سنگین استان چهارمحال و بختیاری 1401/10/18 1401/10/26
6117038 مزایده واگذاری اجاره مرکز معاینه فنی مکاننیزه خودروهای سبک و نیمه سنگین استان چهارمحال و بختیاری 1401/10/15 1401/10/26
صفحه 1 از 12