مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 95 قطعه زمین 1399/04/25 1399/05/04
فروش 95 قطعه زمین از قطعات تفکیکی 1399/04/18 1399/05/04
فروش 95 قطعه زمین از قطعات تفکیکی 1399/04/01 1399/04/11
فروش 95 قطعه زمین از قطعات تفکیکی 1399/03/24 1399/04/11
واگذاری 15 قطعه از قطعات تفکیکی شهری مرزی 1398/11/13 1398/11/24
واگذاری 15 قطعه از قطعات تفکیکی شهری مرزی 1398/11/02 1398/11/24
واگذاری 15 قطعه از قطعات تفکیکی 1398/10/14 رجوع به آگهی
واگذاری 15 قطعه از قطعات تفکیکی شهری 1398/10/04 1398/10/23
واگذاری قطعه زمین های مورد مزایده به تعداد 57 قطعه 1398/08/27 1398/09/06
واگذاری قطعه زمین ها به تعداد 57 قطعه 1398/08/20 1398/09/06
صفحه 1 از 9