مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
دو سهم مشاع از نه سهم ششدانگ یک قطعه زمین - قطعه 2 تفکیکی پلاک ثبتی 2 فرعی از 2283 اصلی مفروز و باق... 1399/06/23 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب ساختمان دارای 318.80 مترمربع اعیانی در 4 طبقه 1399/04/28 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو مدل 1390 1399/02/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ اعیان یک قطعه باغ به مساحت 23200 مترمربع - قطعه زمینی به مساحت 2290 مترمربع به صورت محصو... 1399/02/27 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب خانه به شماره ثبتی ۱۹۵۲ فرعی از ۱۶ اصلی واقع در بخش ۱۰ - عرصه به مساحت ۱۳۵/۴۴ مترمربع-... 1399/02/14 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک 765 فرعی از 44 اصلی به مساحت 400مترمربع 1398/07/01 رجوع به آگهی
مزایده مال غیرمنقول ـ سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ ملک مسکونی پلاک یک فرعی از 3988 اصلی واقع در بخش... 1398/06/10 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اتومبیل مینی بوس مدل 2007 تیپ 9j 1398/04/02 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی در دو طبقه همکف و اول بصورت نیمه کاره 1398/03/22 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 258807 مر مربع پلاک شماره 89/7 اصلی 1398/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2