کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
2644578 مزایده واگذاری تعداد 22 دستگاه اتوبوس اسکانیا استان تهران 1398/12/03 رجوع به آگهی
1170497 مزایده اجاره مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک شماره 1 استان تهران 1396/05/03 رجوع به آگهی
1164767 مزایده فروش لیفان وپژو 405 و پراید و .... استان تهران 1396/04/27 رجوع به آگهی
1164761 مزایده اجاره مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک شماره یک استان تهران 1396/04/27 رجوع به آگهی
1157465 مزایده فروش لیفان و ... استان تهران 1396/04/20 رجوع به آگهی
1151485 مزایده اجاره مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک استان تهران 1396/04/14 رجوع به آگهی
1145457 مزایده اجاره مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک استان تهران 1396/04/07 رجوع به آگهی
1107889 مزایده فروش لیفان 820 مدل 95 یک دستگاه - نیسان وانت مدل 82 یک دستگاه - پراید و... استان تهران 1396/02/30 رجوع به آگهی
1103648 مزایده فروش لیفان 820 مدل 95 یک دستگاه - نیسان وانت و... استان تهران 1396/02/23 رجوع به آگهی
1037311 مزایده فروش چهار دستگاه سمی تریلر استان تهران 1395/12/17 رجوع به آگهی
1033625 مزایده فروش چهار دستگاه سمی تریلر استان تهران 1395/12/10 رجوع به آگهی
998272 مزایده فروش کامیون خاور پرس زباله و.. استان تهران 1395/10/05 رجوع به آگهی
995087 مزایده فروش کامیون خاور پرس زباله استان تهران 1395/09/28 رجوع به آگهی
985063 مزایده فروش کامیون خاور پرس زباله بشکه روغن خالی- سمی تریلر استان تهران 1395/09/02 رجوع به آگهی
982881 مزایده فروش - کامیون خاور پرس زباله - بشکه روغن خالی 100 عدد - سمی تریلر 1387 چهار دستگاه استان تهران 1395/08/25 رجوع به آگهی
976406 مزایده فروش کامیون خاور پرس زباله- بشکه روغن خالی- سمی تریلر استان تهران 1395/08/10 رجوع به آگهی
973299 مزایده فروش کامیون خاور پرس زباله - بشکه روغن خالی - سمی تریلر استان تهران 1395/08/03 رجوع به آگهی
952075 مزایده فروش کامیون خاور پرس زباله- پژو 405 مدل 1383 - بشکه روغن خالی 100 عدددستگاه و .... استان تهران 1395/06/08 رجوع به آگهی
949165 مزایده فروش کامیون خاور پرس زباله - پژو- بشکه روغن - ضایعات استان تهران 1395/06/01 رجوع به آگهی
926648 مزایده فروش پژو 405 مدل 82 دو دستگاه - پژو 405 مدل 83 یک دستگاه استان تهران 1395/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5