کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8127614 مزایده باجه ایستگاه مکانیزه استان خراسان رضوی 1403/04/02 1403/04/04
8107053 مزایده واگذاری باجه ایستگاه مکانیزه استان خراسان رضوی 1403/03/26 1403/04/04
7921110 مزایده باجه ایستگاه مکانیزه - کارواش -غرفه قنادی داخل سالن - غرفه سوپرمارکت - غرفه اغذیه فروشی استان خراسان رضوی 1403/02/16 1403/02/18
7897859 مزایده واگذاری باجه ایستگاه مکانیزه- کارواش- غرفه قنادی، سوپرمارکت و اغذیه فروشی استان خراسان رضوی 1403/02/09 1403/02/18
7829992 مزایده غرفه های داخل سالن پایانه مسافربری انجام امور اداری دفتری مرتبط با حمل و نقل بار و مسافر استان خراسان رضوی 1403/01/25 1403/01/27
7810708 مزایده غرفه های داخل سالن پایانه مسافربری انجام امور اداری دفتری مرتبط با حمل و نقل بار و مسافر استان خراسان رضوی 1403/01/18 1403/01/27
7735475 مزایده غرفه های داخل سالن پایانه مسافربری : غرفه داخل محوطه محوطه- انجام امور اداری دفتری استان خراسان رضوی 1402/12/10 1402/12/10
7702205 مزایده 3 عنوان مزایده شامل : واگذاری غرفه های داخل سالن پایانه مسافربری - غرفه داخل محوطه محوطه پایانه - ورودی پایانه استان خراسان رضوی 1402/12/03 1402/12/10
6625198 مزایده واگذاری غرفه های داخل سالن پایانه مسافربری استان خراسان رضوی 1402/03/16 1402/03/18
6606764 مزایده انجام امور اداری و دفتری مرتبط با حمل و نقل بار و مسافر و رستوران داخل سالن پایانه مسافربری استان خراسان رضوی 1402/03/09 1402/03/18
6453937 مزایده ساخت و بهره برداری و به صورت اجاره فضای تبلیغاتی بالای ایستگاه های اتوبوس سطح شهر استان خراسان رضوی 1402/01/28 1402/01/30
6431527 مزایده ساخت و بهره برداری و به صورت اجاره فضای تبلیغاتی بالای ایستگاه های اتوبوس سطح شهر استان خراسان رضوی 1402/01/21 1402/01/30
6377532 مزایده اجاره فضای تبلیغاتی بالای ایستگاههای اتوبوس استان خراسان رضوی 1401/12/20 1401/12/23
6358403 مزایده اجاره فضای تبلیغاتی بالای ایستگاههای اتوبوس استان خراسان رضوی 1401/12/13 1401/12/23
5017545 مزایده واگذاری باجه ایستگاه مکانیزه استان خراسان رضوی 1400/12/25 رجوع به آگهی
5010627 مزایده واگذاری غرفه جهت انجام امور اداری و دفتری مرتبط با حمل ونقل بار و مسافر استان خراسان رضوی 1400/12/23 رجوع به آگهی
4997213 مزایده واگذاری باجه ایستگاه مکانیزه استان خراسان رضوی 1400/12/18 رجوع به آگهی
4992483 مزایده واگذاری غرفه های داخل سالن پایانه مسافربری جهت انجام امور اداری و دفتری مرتبط با حمل ونقل بار و مسافر استان خراسان رضوی 1400/12/17 رجوع به آگهی
4797490 مزایده واگذاری - باجه ایستگاه مکانیزه استان خراسان رضوی 1400/11/12 1400/11/14
4753732 مزایده واگذاری باجه ایستگاه مکانیزه استان خراسان رضوی 1400/11/04 1400/11/14
صفحه 1 از 4