کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8201425 مزایده تجدید مزایده:اجاره بسته تبلیغاتی استان خراسان رضوی 1403/04/19 1403/05/09
8178834 مزایده اجاره غرفه مواد غذایی - رستوران سنتی - ساختمان آجری با کاربری رستوران استان خراسان رضوی 1403/04/13 1403/04/16
8134159 مزایده -اجاره مکان جهت راه اندازی سایت بازی و سرگرمی کودکان به جز ترامپولین استان خراسان رضوی 1403/04/03 1403/04/06
8109889 مزایده اجاره مکان جهت راه اندازی سایت بازی و سرگرمی کودکان به جز ترامپولین- اجاره مکان جهت راه اندازی سایت بازی و سرگرمی کودکان استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/06
8107055 مزایده راه اندازی دستگاههای بازی و سرگرمی - اجاره مکان سایت ترامپولین استان خراسان رضوی 1403/03/26 1403/03/29
8094516 مزایده اجاره بسته 10 شامل مکان نصب بیلبورد و لایت باکس و لمپوست های مسیر استان خراسان رضوی 1403/03/23 1403/03/26
8076243 مزایده اجاره بسته 7 شامل مکان نصب بیلبورد استان خراسان رضوی 1403/03/20 1403/03/23
8071892 مزایده واگذاری اجاره مکان راه اندازی دستگاههای بازی و سرگرمی و اجاره مکان سایت ترامپولین کودکانو اجاره مکان جهت راه اندازی سایت ترامبولین استان خراسان رضوی 1403/03/19 1403/03/29
8062729 مزایده 2 عنوان مزایده شامل: اجاره بسته 10 شامل مکان نصب بیلبورد ابتدای مسیر سلامت و لایت باکس و لمپوست های مسیر به تعداد 40 عدد - بسته 11 شامل مکان نصب بیلبورد استان خراسان رضوی 1403/03/16 1403/03/26
8062704 مزایده اجاره بسته 4 تبلیغاتی شامل مکان نصب بیلبورد استان خراسان رضوی 1403/03/16 1403/03/19
8056364 مزایده اجاره سه ردیف از بسته تبلیغاتی یک شامل مکان نصب بیلبورد استان خراسان رضوی 1403/03/13 1403/03/16
8056335 مزایده اجاره مکان نصب بیلبورد استان خراسان رضوی 1403/03/13 1403/03/23
8042755 مزایده اجاره بسته 4 تبلیغاتی شامل مکان نصب بیلبورد استان خراسان رضوی 1403/03/09 1403/03/19
8025498 مزایده اجاره بسته تبلیغاتی یک شامل مکان نصب بیلبورد استان خراسان رضوی 1403/03/06 1403/03/16
7926765 مزایده واگذاری اجاره مکان سایت بازی و سرگرمی کودکان پارک و اجاره مکان سایت ترامپولین کودکان پارک و اجاره مکان سایت بازی و سرگرمی کودکان به جزء (ترامپولین ) استان خراسان رضوی 1403/02/17 1403/02/20
7902137 مزایده واگذاری اجاره مکان سایت بازی و سرگرمی کودکان پارک و اجاره مکان سایت ترامپولین کودکان پارک و اجاره مکان سایت بازی و سرگرمی کودکان به جزء (ترامپولین ) استان خراسان رضوی 1403/02/10 1403/02/20
7843158 مزایده اجاره کانکس مواد غذایی- کانکس مطبوعاتی استان خراسان رضوی 1403/01/28 1403/02/01
7825747 مزایده برگزاری مزایده اجاره کانکس مواد غذایی استان خراسان رضوی 1403/01/21 1403/02/01
7658377 مزایده فروش حدود 70 تن هیزم، 20 تن سرشاخه و 30 تن تنه درختان جمع آوری شده از سطح شهر استان خراسان رضوی 1402/11/23 1402/11/25
7631400 مزایده فروش حدود 70 تن هیزم، 20 تن سرشاخه و 30 تن تنه درختان جمع آوری شده از سطح شهر استان خراسان رضوی 1402/11/15 1402/11/25
صفحه 1 از 9