مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره مکان غرفه موادغذایی پارک ـ مکان احداث سایت بازی ترامپولین و مزایده مکان غرفه موادغذایی و ... 1401/02/25 1401/03/04
مزایده واگذاری مجموعه تفریحی سرگرمی پارک شهدای گمنام 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه تفریحی سرگرمی پارک شهدای گمنام به مساحت تقریبی 11000 متر مربع 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره مکان غرفه مواد غذایی - مکان احداث سایت بازی ترامپولین، مکان غرفه مواد غذایی، پارک 1400/12/26 1400/12/28
مزایده واگذاری به اجاره مکان غرفه مواد غذایی - مکان احداث سایت بازی ترامپولین، مکان غرفه مواد غذایی، پارک 1400/12/19 1400/12/28
مزایده واگذاری به اجاره مکان غرفه خدماتی اداری 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره۵ مکان بیلبوردسطح شهر 1400/11/30 1400/12/01
مزایده واگذاری به اجاره مکان غرفه خدماتی اداری 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره۵ مکان بیلبوردسطح شهر 1400/11/23 1400/12/01
مزایده اجاره مکان ۵عدد بیلبورد سطح شهر 1400/10/29 1400/10/30
مزایده اجاره مکان ۵عدد بیلبورد سطح شهر 1400/10/21 1400/10/30
مزایده واگذاری به اجاره اماکن - غرفه های مواد غذایی 1400/10/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره غرفه مواد غذایی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه های مواد غذایی و فروش تنه درختان 1400/08/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره غرفه مواد غذایی 1400/08/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره غرفه مواد غذایی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره سایت تفریحی و سازه های تبلیغاتی 1400/06/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سایت تفریحی و سازه های تبلیغاتی 1400/06/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره غرفه های موادغذایی وسازه های تبلیغاتی 1400/05/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره غرفه های موادغذایی وسازه های تبلیغاتی 1400/05/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6