مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره سالیانه 6 پلاک ویلایی 1401/02/27 1401/03/10
مزایده اجاره سالیانه 6 پلاک ویلایی 1401/02/20 1401/03/10
مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن تفریحی و ورزشی 1400/12/03 1400/12/14
مزایده اجاره اماکن فرهنگی، تفریحی، ورزشی 1400/11/25 1400/12/14
مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن تفریحی و ورزشی 1400/11/09 1400/11/19
مزایده فروش ۲ پلاک ویلایی 1400/11/09 1400/11/19
مزایده فروش ۲ پلاک ویلایی 1400/11/03 1400/11/19
مزایده فروش ۲ پلاک ویلایی 1400/11/03 1400/11/19
مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن تفریحی و ورزشی - پارک آبی و وسایل بازی کودکان به مساحت 3700 متر مربع - سایت سینما 5 بعدی به مساحت 1100 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/11/03 1400/11/19
مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی 1400/10/11 1400/10/22
مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی 1400/10/04 1400/10/22
مزایده اجاره واحدهای تجاری، تفریحی و ورزشی 1400/04/12 1400/04/22
مزایده اجاره اماکن تجاری ، تفریحی و ورزشی 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 پلاک ویلایی 1400/03/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 پلاک ویلایی 1400/03/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحدهای تجاری، تفریحی و ورزشی 1400/03/19 1400/03/29
مزایده اجاره واحدهای تجاری، تفریحی و ورزشی 1400/03/19 1400/03/29
مزایده فروش ۴ پلاک ویلایی 1400/03/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 پلاک ویلایی 1400/03/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره واحدهای تجاری، تفریحی و ورزشی 1400/03/10 1400/03/29
صفحه 1 از 11