مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امورات مربوط به ساماندهی، کنترل، گشت و نظارت مسافربرهای شخصی سطح شهر 1399/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری تبلیغات بر روی بدنه اتوبوسها و مینی بوس ها، تبلیغات پشت شیشه عقب اتوبوسها و مینی بوس ها و پش... 1399/06/19 رجوع به آگهی
واگذاری امورات مربوط به ساماندهی، کنترل، گشت و نظارت مسافربرهای شخصی سطح شهر 1399/06/25 رجوع به آگهی
واگذاری تبلیغات بر روی بدنه اتوبوسها و مینی بوس ها، تبلیغات پشت شیشه عقب اتوبوسها و مینی بوس ها و پش... 1399/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری امورات مربوط به کارواش و سرویس اتوبوسهای برون شهری 1399/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری امورات مربوط به ساماندهی، کنترل، گشت و نظارت مسافربرهای شخصی سطح شهر 1399/03/19 رجوع به آگهی
واگذاری امورات مربوط به کارواش و تعویض روغن و سرویس اتوبوسهای برون شهری در محوطه ترمینال برون استانی... 1399/03/19 رجوع به آگهی
واگذاری امورات مربوط به کارواش و تعویض روغن و سرویس اتوبوسهای برون شهری در محوطه ترمینال برون استانی 1399/03/06 رجوع به آگهی
واگذاری امورات مربوط به ساماندهی، کنترل، گشت و نظارت مسافربرهای شخصی سطح شهر 1399/03/06 رجوع به آگهی
واگذاری امورات مربوط به ساماندهی، کنترل، گشت و نظارت مسافربرهای شخصی سطح شهر 1399/02/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7