مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عمومی املاک سازمان ـ واگذاری تعدادی از املاک خود با بهره گیری از سامانه (کاربری: کارگاهی ـ قطعه زمین ـ تجاری ) 1401/03/01 1401/03/10
مزایده فروش تعدادی از املاک 1401/02/25 1401/03/10
مزایده عمومی املاک سازمان 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/11/27 1400/12/11
مزایده فروش املاک 1400/11/24 رجوع به آگهی
مزایده عمومی املاک سازمان 1400/11/24 رجوع به آگهی
مزایده - زمین های با کاربری مسکونی - مغازه کاربری تجاری 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از املاک خود 1400/11/21 1400/12/11
مزایده فروش تعدادی از املاک: ١- عرصه قطعه زمین کارگاهی ۲- مغازه های - عرصه قطعات زمین مسکونی و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/11/16 1400/11/24
مزایده موضوع مزایده:املاک 1- عرصه قطعه زمین کارگاهی بشماره های ۲۶ از اراضی کبریت سازی ممتاز - ۲- سرقفلی مغازه های شماره ۵ و ۳۴ و ۴۱ و ۴۳ از بازارچه سنتی ٣ 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده مغازه (سرقفلی) با کاربری تجاری - زمین با کاربری تجاری - زمین با کاربری مسکونی - زمین با کاربری ورزشی - زمین 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و نو و دستگاههای اسقاطی مستعمل و ... 1400/09/30 1400/10/11
مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و نو و دستگاه های اسقاطی مستعمل 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده آهن آلات ضایعاتی و نو و دستگاههای اسقاطی مستعمل 1400/09/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/09/22 1400/10/01
صفحه 1 از 6