مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین زراعتی 1399/06/19 رجوع به آگهی
یک باب خانه موقوفی 1399/06/02 رجوع به آگهی
واگذاری یک باغچه همچنین یک قطعه زمین زراعتی 1398/10/01 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین زراعی از رقبات موقوفه به مساحت 9000 مترمربع 1398/09/24 1398/09/30
اجاره سالیانه یک قطعه زمین زراعی 1398/08/28 1398/09/10
واگذاری به اجاره سالیانه یک قطعه زمین زراعی از رقبات موقوفه واقع در روستا 1398/08/11 1398/08/20
واگذاری یک قطعه زمین زراعی با مساحت 5 هکتار 1398/07/09 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه باغ و سبزی خانه 1398/06/17 1398/07/03
واگذاری اجاره یک باب خانه از رقبات موقوفه مسجد 1398/05/27 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب خانه از رقبات موقوفه به اجاره ماهیانه 1398/05/06 1398/05/17
صفحه 1 از 3