کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7769697 مزایده از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت شرکت در مزایده عمومی با ارزیابی کیفی یکپارچه ارائه خدمات انبارداری شامل تخلیه و بارگیری صفافی و استریپ ،کالا پلمپ و جابه جایی کانتینر در کلیه انبارهای گمرکی مسق... استان البرز 1402/12/20 1402/12/28
7312548 مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی استان البرز 1402/08/27 1402/09/02
7312203 مزایده آپارتمان با کاربری مسکونی استان تهران 1402/08/27 رجوع به آگهی
7306200 مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی استان البرز 1402/08/24 1402/09/02
7195627 مزایده فروش آپارتمان مسکونی استان گیلان 1402/07/23 رجوع به آگهی
7190161 مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی استان البرز 1402/07/22 1402/08/03
6156442 مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری از انبارهای گمرکی استان البرز 1401/10/27 1401/11/05
6118379 مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری از انبارهای گمرکی منطقه استان البرز 1401/10/17 1401/10/24
6117233 مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری از انبارهای گمرکی استان البرز 1401/10/16 1401/10/24
6074309 مزایده فروش اموال مستعمل و مازاد استان البرز 1401/10/03 1401/10/11
6071858 مزایده اموال مستعمل و مازاد استان البرز 1401/10/01 1401/10/11
5988892 مزایده فروش اموال مستعمل و مازاد استان تهران 1401/09/06 رجوع به آگهی
5985832 مزایده فروش اموال مستعمل و مازاد استان البرز 1401/09/06 1401/09/10
5983108 مزایده فروش اموال مستعمل و مازاد استان البرز 1401/09/05 1401/09/10
5893221 مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری از انبارهای گمرکی استان البرز 1401/08/08 1401/08/14
5889789 مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری از انبارهای گمرکی استان البرز 1401/08/07 1401/08/14
4850756 مزایده فروش ضایعات فلزی مستعمل و اسقاط استان البرز 1400/11/16 1400/11/19
4828353 مزایده فروش ضایعات فلزی مستعمل و اسقاط استان تهران، استان البرز 1400/11/14 رجوع به آگهی
4826098 مزایده فروش ضایعات فلزی مستعمل و اسقاط ( میلگرد 16 و ...) استان البرز 1400/11/14 1400/11/19
3677047 مزایده واگذاری ارائه خدمات زمینی به پروازهای فرودگاه استان البرز 1399/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5