مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجازه بهره برداری از سازه های تبلیغاتی تجاری سطح شهر 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده اجازه بهره برداری از سازه های تبلیغاتی تجاری سطح شهر 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین عادی با کاربری صنعتی 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال : زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 40 / سطح کل زمین : 40 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده اجازه بهره برداری از سازه های تبلیغاتی تجاری 1400/12/12 1400/12/24
مزایده فروش چهار قطعه زمین عادی با کاربری صنعتی 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره 12 مورد بهره برداری از سازه های تبلیغاتی تجاری سطح شهر 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده اجازه بهره برداری از زمین شهربازی 1400/10/01 1400/10/12
مزایده - زمین مسکونی - سطح کل زمین ۳۰۰ - زمین مسکونی - سطح کل زمین ۲۲۷.۴۴ 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی: - به مساحت 227/42 متر مربع، - به مساحت 300 متر مربع، 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد اداری و یک واحد تجاری 1400/02/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی در گلخانه واقع در جنب فرودگاه 1399/12/18 1399/12/26
مزایده یک قطعه زمین مسکونی - مساحت 227/44 - پلاک ثبتی 1.12178 1399/10/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی 1399/10/20 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین مسکونی 1399/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1399/06/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بوفه های مشروحه مندرج - بوفه رستوران و... 1399/06/24 1399/07/03
مزایده فروش اهن آلات ضایعاتی در انبار 1399/05/29 1399/06/10
مزایده واگذاری زمین های شهربازی 1399/05/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6