کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7656110 مزایده فروش قطعات تفکیکی زمین جمهوری استان مرکزی 1402/11/23 1402/12/05
7260601 مزایده اجاره ساختمان مخابرات استان مرکزی 1402/08/10 رجوع به آگهی
7257211 مزایده اجاره ساختمان مخابرات با عرصه 958 متر مربع و اعیان 258 مترمربع استان مرکزی 1402/08/10 رجوع به آگهی
7207012 مزایده اجاره ساختمان استان مرکزی 1402/07/26 رجوع به آگهی
7198006 مزایده 4 عنوان مزایده شامل : اجاره یک باب مغازه- ساختمان اداری استان مرکزی 1402/07/24 رجوع به آگهی
7194171 مزایده اجاره ساختمان استان مرکزی 1402/07/23 رجوع به آگهی
7065563 مزایده اجاره ساختمان های مخابرات و اداری استان مرکزی 1402/06/30 رجوع به آگهی
7028679 مزایده اجاره ساختمان های اداری استان مرکزی 1402/06/19 رجوع به آگهی
6708595 مزایده فروش ساختمان اداری استان مرکزی 1402/04/04 رجوع به آگهی
6481592 مزایده فروش سه ردیف شامل: - ساختمان اداری در 3 طبقه با عرصه به متراژ 3514.46 متر مربع و اعیانی به متراژ 1500.58 متر مربع - ساختمان اداری با عرصه به متراژ 785.50 متر مربع و اعیانی به متراژ 530 متر مربع... استان مرکزی 1402/02/06 رجوع به آگهی
6421712 مزایده اجاره زیر زمین ساختمان معاونت تجاری استان مرکزی 1402/01/19 1402/01/26
6413918 مزایده فروش سه ردیف شامل: - ساختمان اداری در 3 طبقه با عرصه به متراژ 3514.46 متر مربع و اعیانی به متراژ 1500.58 متر مربع - ساختمان اداری با عرصه به متراژ 785.50 متر مربع و اعیانی به متراژ 530 متر مربع... استان مرکزی 1402/01/16 رجوع به آگهی
6410840 مزایده اجاره زیرزمین ساختمان معاونت تجاری به مساحت 150 متر مربع استان مرکزی 1402/01/15 رجوع به آگهی
6242719 مزایده اجاره زیرزمین ساختمان استان مرکزی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6239556 مزایده اجاره بخشی از طبقه همکف ساختمان اداری قدیم (به متراژ 30 متر مربع) استان مرکزی 1401/11/12 رجوع به آگهی
6235178 مزایده اجاره بخشی از طبقه همکف ساختمان اداری قدیم استان مرکزی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6234164 مزایده زیرزمین ساختمان معاونت تجاری استان مرکزی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6166929 مزایده اجاره زیرزمین ساختمان معاونت تجاری به مساحت 150 متر مربع استان مرکزی 1401/11/02 رجوع به آگهی
6158447 مزایده اجاره ساختمان اداری قدیم استان مرکزی 1401/10/28 رجوع به آگهی
6157546 مزایده اجاره ساختمان اداری مخابرات استان مرکزی 1401/10/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4