مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 7 قطعه زمین با کاربری مسکونی - مسکونی مختلط و تجاری ناحیه ای واقع در فاز 1و2و4 1399/05/30 رجوع به آگهی
تعداد 7 قطعه زمین با کاربری مسکونی - مسکونی مختلف و تجاری ناحیه ای واقع در فاز 1و2و4 - مساحت 180/6 م... 1399/05/29 1399/06/16
فروش تعداد 11 واحد تجاری 1399/04/26 رجوع به آگهی
فروش تعداد 11 واحد تجاری 1399/04/25 رجوع به آگهی
فروش تعداد 11 قطعه زمین با کاربری مسکونی، مسکونی، مختلط و تجاری 1399/04/01 1399/04/15
فروش زمین با کاربری مسکونی - زمین با کاربری تجاری - زمین با کاربری تجاری مسکونی 1399/03/31 رجوع به آگهی
فروش تعداد 11 قطعه زمین با کاربری مسکونی، مسکونی، مختلط و تجاری 1399/03/31 1399/04/15
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری جهت احداث نانوایی 1399/03/18 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری جهت احداث نانوایی 1399/03/17 رجوع به آگهی
فروش تعداد 11 قطعه زمین با کاربری مسکونی ، مسکونی مختلط و تجاری 1399/02/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6