کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6079631 مزایده فروش سه دستگاه وسیله نقلیه استان فارس 1401/10/04 رجوع به آگهی
5163112 مزایده اجاره بوفه استان فارس 1401/02/18 رجوع به آگهی
5112243 مزایده اجاره بوفه استان فارس 1401/02/03 رجوع به آگهی
4626037 مزایده فروش یک دستگاه وسیله نقلیه خود استان فارس 1400/09/24 رجوع به آگهی
4569757 مزایده فروش دستگاه سیلوی سیمانی ایستاده به حجم یکصد مترمکعب استان فارس 1400/09/11 رجوع به آگهی
4568760 مزایده فروش یک دستگاه وسیله نقلیه خود استان فارس 1400/09/11 رجوع به آگهی
4489548 مزایده یک دستگاه سیلوی سیمانی ایستاده به حجم یکصد مترمکعب استان فارس 1400/08/22 رجوع به آگهی
4095952 مزایده باغ مرکبات استان فارس 1400/04/15 رجوع به آگهی
3950337 مزایده واگذاری باغ مرکبات استان فارس 1400/03/19 رجوع به آگهی
3684653 مزایده واگذاری باغ مرکبات استان فارس 1399/12/09 رجوع به آگهی
3636540 مزایده واگذاری باغ مرکبات متعلق به خود استان فارس 1399/11/25 رجوع به آگهی
3393171 مزایده فروش محصول باغ مرکبات خود استان فارس 1399/08/29 رجوع به آگهی
3347722 مزایده فروش محصول باغ مرکبات استان فارس 1399/08/11 رجوع به آگهی
2582800 مزایده واگذاری بخشی از اراضی جهت کاشت گیاه آلوئه ورا استان فارس 1398/11/12 رجوع به آگهی
2524416 مزایده واگذاری بخشی از اراضی جهت کاشت گیاه آلوئه ورا استان فارس 1398/10/21 رجوع به آگهی
2405437 مزایده فروش محصول باغ مرکبات خود استان فارس 1398/09/03 رجوع به آگهی
2368104 مزایده فروش محصول باغ مرکبات خود استان فارس 1398/08/18 رجوع به آگهی
2355182 مزایده سردخانه و سوله جنب خوابگاه دانشجویی استان فارس 1398/08/11 رجوع به آگهی
1615323 مزایده اجاره چاپ و تکثیر دانشگاه استان فارس 1397/08/09 رجوع به آگهی
1605777 مزایده فروش محصول باغ مرکبات استان فارس 1397/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5