مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ۲۱ تن بوهمیت 1399/06/13 رجوع به آگهی
فروش 21 تن بوهمیت با گرید MT-B 1399/06/12 رجوع به آگهی
فروش بوهمیت 1399/05/12 رجوع به آگهی
فروش ۱۵ تن بوهمیت 1399/05/12 رجوع به آگهی
فروش ۱۵ تن بوهمیت 1399/05/11 رجوع به آگهی
فروش 40 تن بوهمیت 1399/02/07 رجوع به آگهی
فروش 40 تن بوهمیت 1399/02/06 رجوع به آگهی
فروش 15 تن بوهمیت 1398/04/27 1398/04/31
فروش بوهمیت تولیدی مرکز پایلوت 1398/04/27 رجوع به آگهی
فروش 1000 تن کنسانتره ایلمنیت با عیار 44.74 با تلورانس 2% +- با رطوبت متوسط 3% 1397/12/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4