مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل ارائه خدمات دارویی مرکز شبانه روزی 1399/02/27 رجوع به آگهی
واگذاری محل ارائه خدمات دارویی بخش سرپایی و بستری داروخانه 1398/10/14 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاط و خارج از رده 1398/06/03 1398/06/11
فروش اموال اسقاط 1398/05/20 1398/05/31
واگذاری محل بوفه بیمارستان 1398/02/23 1398/02/30
واگذاری محل بوفه بیمارستان 1398/02/23 1398/02/30
واگذاری محل خدمات تزریقات و پانسمان بیمارستان 1398/02/03 1398/02/10
واگذاری محل و خدمات تزریقات و پانسمان بیمارستان 1398/01/28 1398/02/07
واگذاری محل تزریقات و پانسمان 1398/01/24 1398/02/07
واگذاری محل تزریقات و پانسمان بیمارستان 1397/12/19 1397/12/21
صفحه 1 از 5