کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7834179 مزایده فروش دو دستگاه خودروهای تحت اختیار استان بوشهر 1403/01/26 1403/01/29
7833613 مزایده سواری میتسوبیشی استان بوشهر 1403/01/26 رجوع به آگهی
7705055 مزایده سواری میتسوبیشی استان بوشهر 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705054 مزایده سواری پاترول استان بوشهر 1402/12/05 رجوع به آگهی
7697596 مزایده فروش دو دستگاه خودروهای تحت اختیار استان بوشهر 1402/12/02 1402/12/10
7691149 مزایده فروش دو دستگاه خودروهای تحت اختیار استان بوشهر 1402/12/01 1402/12/10
7613112 مزایده لوازم اداری و تحریر استان بوشهر 1402/11/12 رجوع به آگهی
7611173 مزایده فروش اموال اسقاطی استان بوشهر 1402/11/11 1402/11/18
7604000 مزایده فروش اموال اسقاطی استان بوشهر 1402/11/10 1402/11/18
6679201 مزایده پراید مدل 88 به شماره 48-118 الف 12 استان بوشهر 1402/03/27 رجوع به آگهی
6659222 مزایده فروش یک دستگاه خودروهای تحت اختیار استان بوشهر 1402/03/24 1402/03/31
6652605 مزایده فروش یک دستگاه خودروهای تحت اختیار خود استان بوشهر 1402/03/23 1402/03/31
6523921 مزایده فروش پراید مدل 88 استان بوشهر 1402/02/18 رجوع به آگهی
6512087 مزایده فروش یک دستگاه خودروهای تحت اختیار استان بوشهر 1402/02/16 1402/02/24
6507592 مزایده یک دستگاه خودروهای تحت اختیار خود استان بوشهر 1402/02/14 1402/02/24
6254130 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان بوشهر 1401/11/17 رجوع به آگهی
6254129 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 200 استان بوشهر 1401/11/17 رجوع به آگهی
6254085 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان بوشهر 1401/11/17 رجوع به آگهی
6245909 مزایده فروش سه ملک استان بوشهر 1401/11/16 1401/11/26
5771370 مزایده ساختمان تجاری به مساحت 2525/93 متر مربع استان بوشهر 1401/07/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5