مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 820 قلم اقلام مازاد انبار فنی بندر 1399/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از مجموعه مهمانسرا و مامورسرای بندر 1399/05/26 رجوع به آگهی
واگذاری و حق بهره برداری از مجموعه مهمانسرا و مامورسرای 1399/04/22 رجوع به آگهی
واگذاری و حق بهره برداری از مجموعه مهمانسرا و مامور سرای بندر 1399/03/19 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از پایانه به منظور ارایه خدمات کالا و کانتینر 1398/11/15 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از پایانه قطعات 1398/10/30 رجوع به آگهی
- واگذاری حق بهره برداری از پایانه قطعات A31 و A32 به منظور ارائه خدمات کالا و کانتینر صادراتی 1398/10/19 رجوع به آگهی
فروش 304 قلم قطعات دریایی 1398/10/15 رجوع به آگهی
فروش 304 قلم قطعات دریایی 1398/10/15 رجوع به آگهی
فروش 808 قلم اقلام مازاد انبار فنی 1398/10/09 1398/10/24
صفحه 1 از 2