کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4518214 مزایده فروش گوسفند استان مرکزی 1400/09/01 رجوع به آگهی
4487790 مزایده فروش گوسفند استان مرکزی 1400/08/20 رجوع به آگهی
4439231 مزایده فروش گوساله پرواری آماده کشتار استان مرکزی 1400/08/08 رجوع به آگهی
4384097 مزایده فروش تعداد ۵۰ راس گاو نر پرواری آماده کشتار استان مرکزی 1400/07/20 رجوع به آگهی
4352363 مزایده فروش گاو نر پرواری آماده کشتار استان مرکزی 1400/07/06 رجوع به آگهی
4348301 مزایده کود گوسفند استان تهران 1400/07/04 رجوع به آگهی
4301014 مزایده حدود 1200 تن کود گوسفند استان تهران 1400/06/24 رجوع به آگهی
4265176 مزایده فروش حدود 1200 تن کود گوسفند استان تهران 1400/06/15 رجوع به آگهی
4262963 مزایده فروش تعداد 20 راس شیشک ماده حذفی - تعداد ۱۰ راس توقلی ماده حذفی استان تهران 1400/06/14 رجوع به آگهی
4233931 مزایده فروش دام سبک استان تهران 1400/06/03 رجوع به آگهی
4212908 مزایده فروش دام سبک استان مرکزی 1400/05/21 رجوع به آگهی
4212906 مزایده فروش تعدادی دام سنگین استان مرکزی 1400/05/21 رجوع به آگهی
3990325 مزایده کود دامی استان مرکزی 1400/03/26 رجوع به آگهی
3925643 مزایده کود دامی استان مرکزی 1400/03/11 رجوع به آگهی
3874923 مزایده تجهیزات مرغداری و جوجه کشی استان تهران 1400/02/25 1400/03/02
3874921 مزایده فروش کود دامی استان مرکزی 1400/02/25 رجوع به آگهی
3805648 مزایده فروش ضایعات فلزی و پلاستیکی استان تهران 1400/02/01 رجوع به آگهی
3805611 مزایده فروش کود دامی استان مرکزی 1400/02/01 رجوع به آگهی
3783043 مزایده فروش دام سبک استان تهران 1400/01/24 رجوع به آگهی
3755502 مزایده فروش دام سبک استان تهران 1400/01/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4