مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام نو، مستعمل، فرسوده و آهن آلات قراضه 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش اقلام نو، مستعمل، فرسوده و آهن آلات قراضه 1398/11/26 رجوع به آگهی
فروش مقداری آهن آلات قراضه 1392/05/09 1392/05/16
فروش تعدادی کالای عمومی و اتصالات نو و مستعمل 1392/05/09 1392/05/16
فروش مقداری آهن آلات قراضه موجود در تاسیسات 1392/05/05 1392/05/16
فروش تعدادی کالای عمومی و اتصالات نو و مستعمل موجود در تاسیسات 1392/05/05 1392/05/16
فروش مقداری آهن آلات قراضه 1392/02/09 1392/02/18
فروش تعدادی اجناس رده خارج شامل کالای عمومی و اتصالات نو و مستعمل موجود در تاسیسات 1392/02/09 1392/02/18
فروش تعدادی اجناس رده خارج شامل کالای عمومی و اتصالات نو و مستعمل 1392/02/07 1392/02/16
فروش مقداری آهن آلات قراضه موجود در تاسیسات 1392/02/07 1392/02/16
صفحه 1 از 2