مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعدادی از مزارع و باغات 1399/06/18 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از مزارع و باغات 1399/06/17 رجوع به آگهی
فروش مقداری خاک اره و خرده چوب مازاد بر نیاز 1399/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری معادن شن و ماسه خود را برای برداشت و همچنین مقدار محدود زمین جهت دپوی محصولات 1399/01/25 رجوع به آگهی
واگذاری معادن شن و ماسه خود را برای برداشت و همچنین مقدار محدود زمین جهت دپوی محصولات 1399/01/24 رجوع به آگهی
واگذاری معادن شن و ماسه خود را برای برداشت و همچنین مقدار محدود زمین جهت دپوی محصولات 1398/12/15 رجوع به آگهی
واگذاری معادن شن و ماسه خود را برای برداشت و همچنین مقدار محدود زمین جهت دپوی محصولات به مدت یک سال 1398/12/14 رجوع به آگهی
فروش اسکلت فلزی تعدادی ساختمان شهرک مسکونی 1398/07/14 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از مزارع و باغات خود 1398/07/04 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از مزارع و باغات خود 1398/07/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3