مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
زمین زراعی - ساختمان صنعتی - ساختمان مسکونی - ساختمان تجاری مسکونی - مغازه - ساختمان تجاری مسکونی -... 1399/06/15 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری تجاری و مسکونی/تجاری 1398/11/19 رجوع به آگهی
فروش ساختمان با کاربری تجاری/مسکونی - واحد تجاری 1398/11/13 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری تجاری و مسکونی / تجاری 1398/11/13 رجوع به آگهی
فروش املاک: باغ - دامداری و زمین مزروعی - مسکونی - زمین مزروعی و باغ میوه - مرغداری - گلخانه - مسکون... 1398/11/12 رجوع به آگهی
فروش املاک: باغ - دامداری و زمین مزروعی - مسکونی - زمین مزروعی و باغ میوه - مرغداری - گلخانه - مسکون... 1398/11/07 رجوع به آگهی
فروش املاک: باغ - دامداری و زمین مزروعی - مسکونی - زمین مزروعی و باغ میوه - مرغداری - گلخانه - مسکون... 1398/10/25 رجوع به آگهی
- واحد تجاری - زمین کاربری زراعی - ساختمان - مسکونی و... 1398/10/22 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری مسکونی ، تجاری و یا تجاری مسکونی و املاک با سایر کاربری ها 1398/10/21 رجوع به آگهی
نوع ملک انباری - عرصه مساحت ششدانگ 2030 - اعیان مساحت ششدانگ 180-نوع ملک مسکونی - عرصه 856- اعیان... 1398/09/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3