مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حق بهره برداری یکساله تعداد 4 غرفه، سوله با کاربری انبار، کافی شاپ، محصولات فرهنگی و ساندوی... 1399/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری یکساله تعداد هشت غرفه، سوله تعمیرگاهی و سوله با کاربری انباری 1399/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری یکساله تعداد 8 غرفه سوله تعمیرگاهی و سوله با کاربری انباری و کارواش سازمان 1398/12/15 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری یکساله تعداد 8 غرفه سوله تعمیرگاهی و سوله با کاربری انباری و کارواش سازمان 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری یکساله تعداد 8 غرفه، سوله تعمیرگاهی و سوله با کاربری انبار و کارواش 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 20 دستگاه اتوبوس شهری اسکانیا دو محور 1398/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از قطعه زمینی به مساحت تقریبی 20 مترمربع بابت استقرار یک دستگاه کانتینر و کان... 1398/04/23 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 7 دستگاه اتوبوس شهری اسکانیا دو محور 1398/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از قطعه زمینی به مساحت تقریبی 20 مترمربع بابت استقرار یک دستگاه کانتینر و کان... 1398/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از انبار بار و توشه 1398/02/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4