کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8172156 مزایده فروش 5000 لیتر روغن سوخته استان مرکزی 1403/04/12 1403/04/16
8168442 مزایده فروش روغن سوخته استان مرکزی 1403/04/11 1403/04/16
8166042 مزایده فروش 5000 لیتر روغن سوخته - روغن سوخته استان مرکزی 1403/04/11 1403/04/16
8049960 مزایده مقدار 5000 لیتر روغن سوخته استان مرکزی 1403/03/12 1403/03/13
8042517 مزایده فروش مقدار 5000 لیتر روغن سوخته استان مرکزی 1403/03/09 1403/03/13
8041013 مزایده فروش 5000 لیتر روغن سوخته - فروش 5000 لیتر روغن استان مرکزی 1403/03/09 1403/03/13
7912497 مزایده واگذاری یک ساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی 57 مورد ایستگاه اتوبوس استان مرکزی 1403/02/12 1403/02/16
7909641 مزایده واگذاری یک ساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی 57 مورد ایستگاه اتوبوس استان مرکزی 1403/02/11 1403/02/16
7908962 مزایده اجاره یک ساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی 57 مورد ایستگاه اتوبوس استان مرکزی 1403/02/11 رجوع به آگهی
7819975 مزایده فروش تعداد 26 دستگاه اتوبوس فرسوده و یک دستگاه سواری پیکان استان مرکزی 1403/01/20 1403/01/25
7816362 مزایده اتوبوس اریس باس - اتوبوس بنز او ام جی -اتوبوس بنز -سواری پیکان استان مرکزی 1403/01/19 رجوع به آگهی
7815088 مزایده فروش تعداد 26 دستگاه اتوبوس فرسوده و یک دستگاه سواری پیکان استان مرکزی 1403/01/19 1403/01/25
7731345 مزایده فروش تعداد 26 دستگاه اتوبوس فرسوده و یک دستگاه سواری پیکان استان مرکزی 1402/12/09 1402/12/12
7722744 مزایده فروش تعداد 26 دستگاه اتوبوس فرسوده و یک دستگاه سواری پیکان استان مرکزی 1402/12/08 1402/12/12
7710525 مزایده فروش 27 ردیف شامل اتوبوس اریس باس و ... استان مرکزی 1402/12/07 رجوع به آگهی
7472143 مزایده حق بهره برداری تعداد 4 باب از غرفه ها استان مرکزی 1402/10/05 1402/10/09
7470679 مزایده واگذاری بهره برداری از تعداد 4 باب غرفه بصورت اجاره بهاء استان مرکزی 1402/10/05 رجوع به آگهی
7469176 مزایده واگذاری حق بهره برداری تعداد 4 باب غرفه استان مرکزی 1402/10/04 رجوع به آگهی
7353479 مزایده واگذاری حق بهره برداری تعداد 9 باب غرفه های استان مرکزی 1402/08/29 1402/09/02
7348030 مزایده واگذاری بهره برداری تعداد 9 غرفه به صورت اجاره بهاء استان مرکزی 1402/08/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4