مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
برون سپاری و اذن انتفاع از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1399/06/24 رجوع به آگهی
برون سپاری و اذن انتفاع از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1399/06/17 رجوع به آگهی
برون سپاری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی 1399/05/28 1399/06/11
برون سپاری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی 1399/05/21 1399/06/11
اصلاحیه فروش املاک 1399/05/14 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/05/12 1399/06/03
انتخاب پیمانکار توانمند، با سابقه و دارای صلاحیت جهت برون سپاری در خصوص جمع آوری ضایعات خشک سطح شهر 1399/03/19 1399/04/04
انتخاب پیمانکار جهت برون سپاری در خصوص جمع آوری ضایعات خشک سطح شهر 1399/03/12 1399/04/04
انتخاب پیمانکار توانمند، با سابقه و دارای صلاحیت جهت برون سپاری در خصوص جمع آوری ضایعات خشک سطح شهر 1399/02/25 1399/03/08
انتخاب پیمانکار توانمند، با سابقه و دارای صلاحیت جهت برون سپاری در خصوص جمع آوری ضایعات خشک سطح شهر 1399/02/18 1399/03/08
صفحه 1 از 16