کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8236437 مزایده قطع و جمع آوری و هرس درختان ایستاده، خشک، خطرساز و پوسیده در حوزه عملکرد سازمان فضای سبز شهریار - چوب درختان چنار (خیس و خشک) با قطر بیش از 15/پانزده سانتیمتر استان تهران 1403/04/30 1403/05/08
8179999 مزایده اجاره 15 باب واحدهای تجاری استان تهران 1403/04/13 1403/04/27
8179346 مزایده تجدید واگذاری اجاره 15 باب واحدهای تجاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهریار استان تهران 1403/04/13 1403/04/27
8179340 مزایده تجدید واگذاری اجاره 15 باب واحدهای تجاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهریار استان تهران 1403/04/13 1403/04/27
8179335 مزایده تجدید واگذاری اجاره 15 باب واحدهای تجاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهریار استان تهران 1403/04/13 1403/04/27
8179329 مزایده تجدید واگذاری اجاره 15 باب واحدهای تجاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهریار استان تهران 1403/04/13 1403/04/27
8179324 مزایده تجدید واگذاری اجاره 15 باب واحدهای تجاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهریار استان تهران 1403/04/13 1403/04/27
8179318 مزایده تجدید واگذاری اجاره 15 باب واحدهای تجاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهریار استان تهران 1403/04/13 1403/04/27
8179312 مزایده تجدیدواگذاری اجاره 15 باب واحدهای تجاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهریار استان تهران 1403/04/13 1403/04/27
8179309 مزایده تجدیدواگذاری اجاره 15 باب واحدهای تجاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهریار استان تهران 1403/04/13 1403/04/27
8179307 مزایده تجدید واگذاری اجاره 15 باب واحدهای تجاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهریار استان تهران 1403/04/13 1403/04/27
8179305 مزایده تجدید واگذاری اجاره 15 باب واحدهای تجاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهریار استان تهران 1403/04/13 1403/04/27
8179298 مزایده تجدیدواگذاری اجاره 15 باب واحدهای تجاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهریار استان تهران 1403/04/13 1403/04/27
8179294 مزایده تجدیدواگذاری اجاره 15 باب واحدهای تجاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهریار استان تهران 1403/04/13 1403/04/27
8179291 مزایده تجدیدواگذاری اجاره 15 باب واحدهای تجاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهریار استان تهران 1403/04/13 1403/04/27
8179288 مزایده تجدیدواگذاری اجاره 15 باب واحدهای تجاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهریار استان تهران 1403/04/13 1403/04/27
8179281 مزایده تجدید واگذاری اجاره 15 باب واحدهای تجاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهریار استان تهران 1403/04/13 1403/04/27
8161135 مزایده اجاره کانکس و غرف کاربری خشکبار - خوارو بار - مواد غذایی - محصولات شرکتی- میوه فروشی- عریضه نویسی- خوار و بار- آبمیوه بستنی- فست فود- پروتئین- میوه فروشی- اغذیه فروشی- خشکبار- الکتریکی - آرایش... استان تهران 1403/04/10 1403/04/10
8155324 مزایده اجاره کانکس و غرف با کاربری های متفاوت استان تهران 1403/04/09 1403/04/10
8150305 مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب غرفه و کانکس عرضه لوازم یدکی بصورت همزمان در پایانه مسافربری استان تهران 1403/04/06 1403/04/07
صفحه 1 از 36