مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره کلی بازار روز 1399/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره شش دستگاه کیوسک مطبوعاتی به صورت اجاره یکساله 1399/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره کلی بازار روز 1399/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری اجازه کیوسک مطبوعاتی 1399/05/06 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره کل بازار روز 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک واحد تجاری 1399/04/23 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن میادین و غرف -حق بهره برداری از بازار روز 1399/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن میادین و غرف حق بهره برداری از بازار روز شهرک 1399/04/18 رجوع به آگهی
حق بهره برداری از بازار روز 1399/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری 6 دستگاه کیوسک مطبوعاتی 1398/11/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4