مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
1. فروش اجزاء حرام دام های سبک و سنگین استحصالی از کشتار روزانه ـ2. فروش آسیل های دام سبک و سنگین و... 1399/07/06 رجوع به آگهی
فروش آسیل های دام سبک و سنگین و روده گاوی استحصالی از کشتار روزانه - اجزای حرام دام های سبک و سنگین... 1399/05/20 رجوع به آگهی
-آسیل های دام سبک و سنگین و روده گاوی استحصالی از کشتار روزانه -اجزاء حرام دام های سبک و سنگین استح... 1399/03/13 رجوع به آگهی
فروش آسیل های دام سبک و سنگین و روده گاوی استحصالی از کشتار روزانه - اجزا حرام دام های سبک و سنگین ا... 1399/03/07 رجوع به آگهی
فروش آسیل های دام سبک و سنگین و روده گاوی استحصالی از کشتار روزانه - جزا حرام دام های سبک و سنگین اس... 1398/03/05 رجوع به آگهی
فروش آسیل های دام سبک و سنگین و روده گاوی استحصالی از کشتار روزانه - جزا حرام دام های سبک و سنگین اس... 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش آلایش غیر خوراکی دامی استحصالی از کشتار روزانه 1397/03/20 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب فروشگاه به متراژ 450 مترمربع 1397/03/20 رجوع به آگهی
فروش آلایش غیر خوراکی دامی استحصالی از کشتار روزانه 1397/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب فروشگاه به متراژ 450 مترمربع به صورت اجاره 1397/02/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7