مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری غرفه 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه 1398/11/26 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ ماشین آلات سنگین 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه 1398/10/21 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ ماشین آلات سنگین به صورت اجاره بها 1398/10/21 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ عمومی 1398/06/02 1398/05/26
اجاره شهرک آموزش ترافیکی 1398/06/02 رجوع به آگهی
برگزاری پارکینگ عمومی 1398/05/26 1398/05/26
اجاره شهرک آموزش ترافیکی 1398/05/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3