مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اقلام غیر مولد ضایعاتی و انهدامی 1401/03/05 1401/03/12
مزایده فروش تعدادی از خودروهای سواری آسیب دیده و تصادفی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام غیر مولد ضایعاتی و انهدامی 1401/02/29 1401/03/04
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1401/02/27 1401/03/04
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1401/02/24 1401/03/04
مزایده اقلام ضایعات دوره ای ، اقلام راکد غیر تولیدی، خطوط تلفن همراه واقلام ضایعات 1401/02/18 1401/02/21
مزایده اقلام ضایعات دوره ای ، اقلام راکد غیر تولیدی، خطوط تلفن همراه و اقلام ضایعات 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع اقلام راکد و ضایعات انهدامی قطعات خودرو تولیدی 1400/12/13 1400/12/15
مزایده فروش اقلام راکد، ضایعاتی و انهدامی خودروهای تولیدی 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام غیر مولد ضایعاتی و انهدامی سایتها و شرکتهای تابعه 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از خودروهای سواری آسیب دیده و تصادفی 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده اقلام راکد غیر تولیدی، مازادو راکد تولیدی، شایعات تک مرحله ای، ضایعات دوره ای و خطوط تلفن همراه شماره 1400/11/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعات تک مرحله ای و ضایعات دوره ای 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام راکد، ضایعاتی و انهدامی خودروهای تولیدی 1400/11/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام راکد، ضایعاتی و انهدامی خودروهای تولیدی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از خودروهای سواری کارکرده مستعمل و اوراقی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از خودروهای سواری کارکرده ، مستعمل و اوراقی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعات دوره ای و ضایعات تولیدی 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از خودروهای سواری آسیب دیده و تصادفی خود 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده اقلام ضایعات دوره ای و ضایعات تولیدی 1400/10/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6