مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری غرفه سوغات سرا - غرفه زیور آلات تزئینی و مذهبی 1398/08/21 رجوع به آگهی
واگذاری انبار 1398/08/21 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه بدون اخذ سرقفلی 1398/08/21 1398/08/22
واگذاری غرفه سوغات سرا - غرفه زیور آلات تزئینی و مذهبی 1398/08/13 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه سوغات سرا - غرفه زیور آلات تزئینی و مذهبی 1398/08/12 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه 1398/08/08 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه ها 1398/08/08 رجوع به آگهی
فروش تعداد 26 دستگاه اتوبوس 355 1398/07/18 رجوع به آگهی
فروش تعداد 26 دستگاه اتوبوس 355 فاقد بیمه نامه شخص ثالث و معاینه فنی 1398/07/17 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه 1398/07/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22