مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده کافه تریا - مینی تنقلات 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه ها و اماکن 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه ها و اماکن خود 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده کافه تریا - مینی تنقلات 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده حراج حضوری غرفه های خشکبار داخل سالن پایانه مدرس و کافی شاپها 1401/02/01 1401/02/04
مزایده اجاره غرفه ها و اماکن 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه ها و اماکن 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تبلیغات بر روی بدنه و فضای داخلی اتوبوس ها 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده غرفه انبار توشه و امانات پایانه 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه به مدت سه سال 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پکیج غرفه ها و اماکن خانه 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پکیج غرفه ها و اماکن خانه خدمات 1400/11/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه رستوران 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه رستوران 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تبلیغات بر روی بدنه و فضای داخلی اتوبوس های تحت پوشش 1400/11/12 1400/11/20
صفحه 1 از 21