مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بوفه پارک ها، زمین های بازی و پارکینگ در سال 99 1398/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه پارک ها، زمین های بازی و پارکینگ 1398/12/21 1399/01/10
واگذاری محل استقرار وسایل بازی شهر بازی 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه پارک ها، زمین های بازی و پارکینگ 1398/11/30 1398/12/10
واگذاری محل استقرار وسایل بازی شهر بازی در پارک 1398/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه پارک ها، زمین های بازی و پارکینگ 1398/11/24 1398/12/10
واگذاری تبلیغات محیطی : تابلو، بیلبورد، لمپوست و ... به مساحت تقریبی 800 مترمربع فضای تبلیغاتی 1398/11/13 رجوع به آگهی
واگذاری تبلیغات محیطی تابلو، بیلبورد، لمپوست و ... 1398/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری تبلیغات محیطی تابلو، بیلبورد، لمپوست و ... 1398/10/14 رجوع به آگهی
واگذاری تبلیغات محیطی تابلو، بیلبورد، لمپوست و ... 1398/10/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3