مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره 3 قطعه زمین با کاربری تجاری خدماتی 1399/07/03 رجوع به آگهی
اجاره دو قطعه زمین ورزشی تنیس خاکی - اجاره غرفه شماره یک 1399/06/18 رجوع به آگهی
-اجاره دو قطعه زمین ورزشی تنیس خاکی-اجاره غرفه شماره یک 1399/06/11 رجوع به آگهی
اجاره بها تعداد 35 دستگاه پایه بنر عمودی و ... 1399/05/12 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه پارک ترافیک کودکان و همچنین دریفتراک و کارتینگ ـ اجاره غرفه 1399/04/29 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه پارک ترافیک کودکان و دریفتراک و کارتینگ ـ اجاره غرفه 1399/04/22 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه پارک ترافیک کودکان در پارک 1399/02/17 رجوع به آگهی
اجاره مکان جهت نصب کیوسک یا کانکس مختص اغذیه فروشی و تنقلات فروشی 1399/02/11 1399/02/25
اجاره مکان جهت نصب کیوسک یا کانکس مختص اغذیه فروشی و تنقلات فروشی 1399/02/04 1399/02/25
اجاره زمین چمن ورزشگاه 1399/02/04 1399/02/25
صفحه 1 از 6