مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره واحدهای تجاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و. ..... 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1401/02/22 1401/02/24
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1401/02/09 1401/02/08
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره موقت برخی غرف سطح شهر اعم از غرف 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحدهای تجاری سازمان مشاغل شهری 1401/01/29 1401/01/29
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره موقت برخی غرف سطح شهر 1400/12/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره موقت برخی غرف سطح شهر 1400/12/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری و اجاره تعدادی از واحدهای تجاری 1400/11/23 1400/11/20
مزایده اجاره واحدهای تجاری سازمان 1400/11/21 1400/11/20
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره سالن و محوطه مجموعه اقامتی رفاهی 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه اقامتی رفاهی زائر 1400/10/23 1400/10/28
مزایده واگذاری حق بهره برداری و اجاره ۲ باب واحد تجاری به مساحت ۴۱ مترمربع با کاربری سوپرمارکت و ۲۴ مترمربع با کاربری آزاد 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری و اجاره ۲ باب واحد تجاری از 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری و اجاره 4 باب واحد تجاری 1400/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5