مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین و بهره برداری از ناوگان, تجهیزات, نیروی انسانی متخصص و ماهر و کلیه ملزومات به منظور جابه جایی... 1399/06/19 رجوع به آگهی
فروش اقلام اسقاطی / ضایعات خود 1399/06/16 رجوع به آگهی
اجرای عملیات بهره برداری از استقرار و راه اندازی سیستم مکانیزه مدیریت توقفگاه موتورسیکلت در سطح منطق... 1399/05/29 رجوع به آگهی
تامین و بهره برداری از ناوگان, تجهیزات, نیروی انسانی متخصص و ماهر و کلیه ملزومات به منظور جابه جایی... 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از استقرار و راه اندازی سیستم مکانیزه مدیریت توقفگاه موتور سیکلت در سطح منطقه 12... 1399/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از استقرار و راه اندازی سیستم مکانیزه مدیریت توقف گاه موتور سیکلت برای تعداد 600... 1399/03/13 رجوع به آگهی
بهره برداری از پارکینگ مکانیزه 1399/02/15 رجوع به آگهی
بهره برداری از پارکینگ مکانیزه 1398/12/06 رجوع به آگهی
اصلاحیه ایجاد گذر گردشگری و غذایی محور 1398/11/24 رجوع به آگهی
ایجاد گذر گردشگری و غذایی محور 1398/11/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10