مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری حق بهره برداری از واحد آرایشگاه- واحد آتلیه 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری برپایی شب بازار - بهره برداری از خانه های دوچرخه پارک 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری برپایی شب بازار 1400/08/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام اسقاطی / ضایعات آهن آلات 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجرای عملیات بهره برداری از سالن های ورزشی و اتاق ماساژ و خانه کودک 1400/05/31 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده ایجاد گذر گردشگری و غذایی محور 1400/03/05 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ 1400/02/29 رجوع به آگهی
مزایده ایجاد گذر گردشگری و غذایی 1400/02/20 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ طبقاتی مکانیزه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک براساس طرح تفکیک در مبدا سطح محدوده منطقه 1399/07/15 رجوع به آگهی
مزایده تامین و بهره برداری از ناوگان, تجهیزات, نیروی انسانی متخصص و ماهر و کلیه ملزومات به منظور جابه جایی مسافرین بصورت غیر انحصاری در محدوده پیاده راه ها 1399/06/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام اسقاطی / ضایعات خود 1399/06/16 رجوع به آگهی
مزایده اجرای عملیات بهره برداری از استقرار و راه اندازی سیستم مکانیزه مدیریت توقفگاه موتورسیکلت در سطح منطقه 1399/05/29 رجوع به آگهی
مزایده تامین و بهره برداری از ناوگان, تجهیزات, نیروی انسانی متخصص و ماهر و کلیه ملزومات به منظور جابه جایی مسافرین 1399/05/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از استقرار و راه اندازی سیستم مکانیزه مدیریت توقفگاه موتور سیکلت در سطح منطقه 12 برای تعداد 6000 فضای پارک 1399/04/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از استقرار و راه اندازی سیستم مکانیزه مدیریت توقف گاه موتور سیکلت برای تعداد 6000 فضای پارک 1399/03/13 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ مکانیزه 1399/02/15 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ مکانیزه 1398/12/06 رجوع به آگهی
مزایده اصلاحیه ایجاد گذر گردشگری و غذایی محور 1398/11/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6