مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره مغازه های تجاری 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی و ... 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده ایجاد و راه اندازی مجموعه تفریحی و شهر بازی 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ عرصه تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/01/28 1401/01/30
مزایده فروش شش دانگ عرصه تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/01/27 1401/01/30
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری 1401/01/17 1401/01/18
مزایده فروش زمین نوع کاربری : تجاری 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ عرصه تعداد 4 قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/12/15 1400/12/16
مزایده شش دانگ عرصه تعداد 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/12/15 1400/12/16
مزایده زمین کاربری تجاری 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/12/04 1400/12/17
مزایده ایجاد و راه اندازی مجموعه تفریحی پارک 1400/12/03 1400/12/16
مزایده ایجاد دو راه اندازی مجموعه تفریحی 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ عرصه تعداد 4 قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/11/30 1400/11/30
مزایده فروش شش دانگ عرصه تعداد 4 قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/11/27 1400/11/30
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده خودروی پیکان سواری سفید روغنی- نیسان وانت آبی آسمانی - خودروی کامیونت ون شخصی 1400/11/12 1400/11/27
مزایده ایجاد و راه اندازی مجموعه تفریحی 1400/11/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11