مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک مازاد 1399/05/04 1399/05/14
- زمین مسکونی - عرصه ۲۳۳- - زمین مسکونی - عرصه ۲۱۹- - ساختمان مسکونی - عرصه ۳۵۵- مساحت اعیان ۲۱۵ 1399/05/02 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1399/05/02 1399/05/14
فروش اموال اسقاطی 1399/04/07 رجوع به آگهی
یک باب ساختمان به مساحت عرصه 355 مترمربع و اعیانی 215 مترمربع 1398/10/19 رجوع به آگهی
یک باب ساختمان به مساحت عرصه 355 متر مربع و اعیانی 215 متر مربع 1398/10/07 رجوع به آگهی
فروش ساختمان کاربری مسکونی مساحت عرصه 355 اعیان 215 1398/10/04 رجوع به آگهی
یک باب ساختمان به مساحت عرصه 355 متر مربع و اعیانی 215 متر مربع 1398/10/04 رجوع به آگهی
تخریب یک باب ساختمان 1398/08/19 رجوع به آگهی
تخریب یک باب ساختمان 1398/08/08 1398/08/14
صفحه 1 از 3