مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک دستگاه دیاموند لبه زن شیشه - یک دستگاه کوره الکتریکی 1401/02/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب مغازه دارای سند مالکیت ششدانگ اعیان پلاک با سهم العرصه 46/51 مترمربع (کل عرصه 917/65 مترمربع ) مساحت 124 مترمربع در قالب یک باب مغازه با کاربری تجاری 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه دیاموند لبه زن شیشه سکوریت - یک دستگاه کوره الکتریکی 1400/11/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش دستگاه های متعلق به شخص 1400/10/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان مسکونی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک و ماشین آلات 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک یک باب منزل مسکونی 1400/09/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک مساحت عرصه 11700 مترمربع 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده مخزن استیل 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات ( کیس کامپیوتر بهمراه مانیتور و صفحه کلید ـ پرینتر ) 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین آلات واقع در شهرک صنعتی 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات 1400/06/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک و ماشین آلات - مساحت عرصه ملک ۴۲۰۰ مترمربع با حدود اربعه 1400/06/27 رجوع به آگهی
مزایده عرصه و اعیان و اموال کارخانه دارای عرصه به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع وبه ابعاد ۱۱ ۵۰ متر و... 1400/06/25 رجوع به آگهی
مزایده -یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت 124 مترمربع 1400/06/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک متعلق به شرکت 1400/06/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب منزل مسکونی 1400/06/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7