مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره مکانهایی به شرح ذیل جهت نصب سازه تبلیغاتی استرابورد, بیلبورد, لمپست در نقاط مختلف از بلوار 1399/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری 10 مکان جهت گلفروشی 1399/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری ۱. پنج مجموعه بازی در بوستانهای سطح شهر ۲. گل فروشی (چهار مجموعه) ۳. یک باب دفتر خدماتی پی... 1399/04/17 1399/04/25
واگذاری 14 مکان جهت گلفروشی 1399/03/21 رجوع به آگهی
واگذاری 17 مکان جهت مجموعه بازی در بوستانهای سطح شهر 1399/02/31 1399/03/12
واگذاری 39 غرفه جهت عرضه موقت مایحتاج عمومی 1398/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 55 مورد غرف جهت عرضه موقت مایحتاج عمومی واقع در بوستان های اسکان مهمانان نوروزی به صور... 1398/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری مکانها (یک قطعه زمین به مساحت 6 مترمربع / یک قطعه زمین به مساحت 12 مترمربع / یک قطعه زمین به... 1398/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری مکان ها به صورت اجاره- یک قطعه زمین فعالیت کافی شاپ -زمین فعالیت لوازم التحریر -غرفه فعالیت... 1398/07/20 1398/07/29
واگذاری مکانها به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط 1398/07/02 1398/07/10
صفحه 1 از 3